mmlogo2

Durant la segona meitat del segle XIX es desenvolupen els productes derivats del ciment. Un apartat particular d’aquests derivats va ser el paviment o mosaic hidràulic.
En els orígens de la fabricació del paviment hidràulic les premses eren manuals. A poc a poc, l’aplicació del vapor va substituir amb avantatge facció de l’home en favor de les premses. Les maquines alleugerien la feina, perd en última instància eren les mans de l’operari les que asseguraven un producte ben acabat i de qualitat.